Ajan hermolla asuntosuunnittelussa

Asumisen toiveet elävät ajassa ja muuttavat muotoaan, mutta yksi asia on ja pysyy: kodin pitää tuntua omalta. Asumisen tulevaisuutta ja hyvän asuntosuunnittelun merkitystä pohtivat muotoilujohtaja Sari Anttonen ja kaavakehitysjohtaja Hille Kaukonen Skanska Kodeista.

Sari Anttonen (vas.) ja Hille Kaukonen kertovat, että jakamistalous ja yhdessä tekeminen yleistyvät jatkuvasti. Asukkaat kohtaavat kerhotiloissa, yhteissaunoissa ja puutarhamaisilla piha-alueilla. Kuva on otettu As. Oy Espoon Konkarin Klubitilassa.

teksti: Maria Rautio kuvat: Pauliina Salonen

Miten asuminen muuttuu tulevaisuudessa?

Sari: Suurin osa ihmisistä asuu tiiviisti kaupunkialueilla. Uudenlaiset rakentamisen mallit, kuten ryhmärakentaminen, yleistyvät. Perhemuodot moninaistuvat ja elämäntilanteet vaihtelevat, joten kodilta vaaditaan joustavuutta. Asunnon koosta ei voi enää päätellä asukkaiden lukumäärää: nuori perhe voi tinkiä neliöistä asuinalueen vuoksi, kun taas sinkku saattaa etsiä ensiasunnokseen kolmiota.

Hille: Asumismuotoihin tulee yhä enemmän variaatioita. Esimerkiksi niin nuoret kuin senioritkin näkevät kimppakämpässä monia mahdollisuuksia: rahaa säästyy ja arjessa on seuraa.

Sari: Muuttaminen kaupungista tai maasta toiseen yleistyy, ja se muuttaa suhdetta myös kotiin. Kaikki eivät halua asunnosta pysyvää ankkuria, jonka ympärille elämä rakentuu.

Hille: Tämä näkyy muun muassa vuokra-asumisen lisääntymisenä. Samalla vuokralaisista tulee aiempaa vaativampia asunnon laadun ja etenkin sijainnin suhteen.

Sari: Sijainti korostuu siksikin, että autojen lukumäärä vähenee. Sujuvat julkiset liikenneyhteydet ovat jo nyt ensimmäisiä asioita, jotka kiinnostavat kodin ostajaa.

Hille: Samalla on huomioitava autopaikoituksen määrää, jotta ei tehdä turhaan kalliita paikkoja asukkaiden maksettavaksi.

Mitä on hyvä asuntosuunnittelu?

Hille: Tilojen taitava mitoitus on asumismukavuuden kulmakiviä. Omassa kodissa elämisen pitää olla helppoa. Hyvällä suunnittelulla voi pieniinkin neliöihin ujuttaa vaikkapa paljon säilytystilaa ilman että väljyys, tilantuntu tai kauneus kärsivät.

Sari: Asuinrakennuksen suunnittelu on monimutkainen kokonaisuus, jossa pitää huomioida lukuisia teknisiä ja lainsäädännöllisiä seikkoja. Työtä ei aloiteta valkoiselta paperilta vaan lähtötietojen pohjalta löydetään juuri tiettyyn kohteeseen sopivat ratkaisut.

Hille: Onnistunut lopputulos vaatii eri alojen ammattilaisten saumatonta yhteistyötä; yhteisesti jaettua ja kirkasta näkemystä lopputuloksesta.

Sari: Asunnon ostaminen saatetaan jälkikäteen perustella järkisyillä, mutta valintatilanteessa tunteet ratkaisevat. Hyvin suunniteltu asunto on toimiva ja esteettinen. Arkkitehdin on huomioitava suunnittelupöydällä niin kalustettavuus kuin kodissa avautuvat näkymätkin. Myös pihojen ja yhteistilojen merkitys kasvaa jatkuvasti.

Mitä yksilöllisyys merkitsee kodin ostajalle?

Sari: Uutta kotia joutuu usein odottamaan, mutta toisaalta silloin kodin sisustusta saa suunnitella rauhassa. Perinteisten materiaalivalintojen rinnalla tapetit ja tehosteseinät tuovat tiloihin persoonallisuutta. Kun sisustuksessa yhdistyvät vanhat rakkaat huonekalut ja uudet raikkaat pintamateriaalit, lopputuloksesta syntyy persoonallinen ja asukkaan näköinen kokonaisuus.

Hille: Vaikka ihmiset hakevat yksilöllisyyttä, materiaalien valitsemisen ei pidä olla aikaa vievää tai hankalaa. Sisustusarkkitehtiemme suunnittelemat Design-mallistot tarjoavat asiakkaillemme runsaasti yhteensopivia vaihtoehtoja. Ihmiset ovat nykyään erittäin kiinnostuneita sisustamisesta, ja vaatimustaso materiaalien ja varusteiden suhteen kasvaa jatkuvasti.

Sari: On tärkeää, että uuden kodin tunnelmaan voi eläytyä jo rakennusvaiheessa. Kotimyymälöissämme kodinostajat tutustuvat sisustusvaihtoehtoihin kiireettömästi yhdessä asiakasvastaavan kanssa. Tämä tuo varmuutta valintoihin ja luo sen ihanan odotuksen tunteen.

Hille: Yksilöllisyys korostuu myös asuntopohjien suunnittelussa. Pyrimme löytämään yhä useammin ratkaisuja, jotka mahdollistavat muunneltavan pohjan tai asuntojen yhdistämisen. Ihannetapauksessa kodissa pysytään muuttuvista elämäntilanteista huolimatta.

Ketkä?

Sari Anttonen
Skanska Kotien muotoilujohtaja

Koulutukseltaan
Taideteollisesta korkeakoulusta valmistunut sisustusarkkitehti ja huonekalusuunnittelija SIO.

Vastaa
Skanska Kotien tuotekehityksessä asumiseen liittyvistä sisustus-, asiakaskokemus- ja palvelumuotoiluhankkeista sekä kotien materiaali- ja varustevalikoimien kehittämisestä.

Asuu
kerrostaloasunnossa Helsingin kantakaupungissa ja kesäisin vanhassa myllyssä Loviisassa.


Hille Kaukonen
Skanska Kotien kaavakehitysjohtaja

Koulutukseltaan
Teknillisestä korkeakoulusta valmistunut arkkitehti, SAFA.

Vastaa
Skanska Kotien kaavakehityksestä sekä arkkitehtuurista ja asuinrakennusten kokonaisuuksista.

Asuu
Helsingin Tapanilassa omakotitalossa, jonka laajennuksen on suunnitellut itse ja kesäisin Karunassa, Turun saariston tuntumassa.