Käyttöehdot

Tervetuloa Skanskan verkkosivustolle. Tämän verkkosivuston käyttöön sovelletaan seuraavia käyttöehtoja. Pyydämme sinua ystävällisesti lukemaan käyttöehdot huolellisesti.

Ehdot sisältävät tietoa siitä, miten voit käyttää verkkosivuston sisältöä, miten käsittelemme henkilötietojasi ja mitä evästeitä verkkosivustolla käytetään. Alla viitattaessa "Skanskaan" tai "meihin" viitataan Skanska AB:hen (tämän verkkosivuston tarjoaja) ja/tai muihin Skanska-konsernin yhtiöihin. Skanskan verkkosivustoa ylläpidetään ja nämä käyttöehdot on annettu Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet 

Tietoa tekijänoikeudesta ja tavaramerkeistä
Kaikki oikeudet verkkosivustolla olevaan sisältöön, kuten tekstiin, grafiikkaan, logoihin, kuviin, videoihin, äänitiedostoihin ja ohjelmiin kuuluvat Skanskalle tai kolmansille osapuolille ja ovat suojattuja Suomen sekä kansainvälisen immateriaalioikeuslainsäädännön nojalla. Kaikki oikeudet pidätetään.

Verkkosivuston sisältö tarjotaan palveluna ja sitä saa käyttää ainoastaan alla annettujen ehtojen mukaisesti. Lataamalla aineistoa verkkosivustolta hyväksyt ehdot.

Verkkosivuston sisällön luvaton käyttö tai jakelu voi rikkoa tekijänoikeus- ja/tai muuta Suomen tai kansainvälistä lakia ja voi johtaa oikeustoimiin.

Skanskan tavaramerkkien käyttö
Skanskan tavaramerkkejä ja tuotemerkkejä voidaan käyttää ainoastaan näiden ehtojen mukaisesti tai Skanskan kirjallisella suostumuksella. Skanskan tavaramerkkien käyttö Skanskan tuotteiden ja palveluiden mainonnassa ja markkinoinnissa tai muiden tuotteiden ja palveluiden mainonnassa ja markkinoinnissa edellyttää kirjallista ennakkosuostumusta.

Verkkosivuston sisällön käyttäminen

Verkkosivustoa ja sen sisältöä ei saa muokata, välittää, kopioida, julkaista, lisensioida, siirtää, myydä tai käyttää minkäänlaiseen muuhun kaupalliseen tarkoitukseen ilman Skanskan kirjallista ennakkosuostumusta.

Tutustuessasi verkkosivuston sisältöön Skanska sallii sinulle mahdollisuuden tehdä tilapäisiä kopioita verkkosivuston sisällöstä, mikäli tarpeen. Saat myös tulostaa verkkosivustolta kohtuullisen määrän sisältöä henkilökohtaiseen käyttöösi ja linkittää verkkosivustollemme. Kaikenlainen muu verkkosivustolla olevan tiedon käyttö on kielletty.

Ottaessasi kopioita verkkosivustolla olevasta tiedosta, et saa muuttaa tietoa tai poistaa siinä olevia tekijänoikeuksia kuvaavia tietoja tai Skanskan nimeä.

Vastuuvapautuslauseke

Verkkosivustolla oleva tieto on yleistä, eikä sitä tulisi käyttää ainoana perusteena tärkeistä asioista päätettäessä. Työskentelemme jatkuvasti varmistaaksemme, että verkkosivustomme on virheetön ja ajan tasalla. Kuitenkin aina on olemassa riski, että esimerkiksi kirjoitusvirheet, ulkoiset vaikutukset tai tekniset virheet johtavat siihen, että verkkosivustolla on harhaanjohtavaa tietoa. Tämä tarkoittaa, ettei Skanska voi taata eikä ota vastuuta siitä, että tieto on aina paikkansapitävää, sisällöltään täydellistä ja ajan tasalla.

Mikäli Skanska tarjoaa linkin kolmannen osapuolen verkkosivustolle, tämän linkin tarkoituksena on ainoastaan avustaa verkkosivuston käyttäjää, eikä Skanska ota vastuuta tällaisella verkkosivustolla olevan tiedon sisällöstä tai sen virheettömyydestä.

Aineisto käyttäjiltä

Mitään aineistoa tai viestintää, joka on välitetty tai julkaistu tälle verkkosivustolle verkkosivuston ominaisuuksien käytön yhteydessä ei pidetä luottamuksellisena. Skanskalla on oikeus käyttää tällaista aineistoa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Verkkosivustoa käyttäessäsi et saa antaa mitään sellaista aineistoa tai tietoa, joka on lainvastaista, jota voidaan pitää loukkaavana, joka sisältää markkinointia tai jota voidaan muuten pitää sopimattomana.

Mikäli verkkosivuston kautta meille lähetetty aineisto tai viestintä sisältää henkilötietoja, sovelletaan alla olevassa kohdassa Henkilötietojen käsittely annettuja yksityiskohtia.

Muut ehdot

Skanska saa milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja, päättää näyttää tai poistaa verkkosivustolla olevia julkaisuja ja sisältöä ja/tai sulkea verkkosivuston. Mikäli käyttöehtoja muutetaan, uusi käyttöehtojen versio julkaistaan verkkosivustolla. Tästä syystä pyydämme, että tarkistat aina ehtojen ajan tasalla olevan version.

Henkilötietojen käsittely

Johdanto
Yksityisyytesi on meille tärkeää ja pyrimme pitämään suojan tason korkealla kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan EU:n/ETA:n alueella toukokuusta 2018 alkaen*.

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti Skanska Oy tai muu rekisterinpitäjäksi määritetty yhtiö on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä alla kuvatusti. Mikäli sinulla on kysymyksiä näistä tiedoista tai haluat käyttää mitään alla esitettyjä oikeuksiasi, pyydämme ottamaan yhteyttä Skanskaan alla kohdassa Yhteydenotto kuvatulla tavalla.

*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus). 


Henkilötietojen kerääminen ja käsittely
Termi "henkilötieto" viittaa tietoon, joka on suoraan tai välillisesti yhdistettävissä sinuun yksilönä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, kuva, henkilötunnus, yhteystiedot, kilpailuihin osallistumiset, tehdyt valinnat, käyttäytyminen tai IP-osoite. Henkilötietojen käsittely viittaa kaikkiin meidän tai palkkaamamme kolmannen osapuolen henkilötiedoille suorittamiin toimenpiteisiin, kuten niiden keräämiseen, rekisteröintiin ja säilyttämiseen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä ainoastaan tiettyjä nimenomaisesti määritettyjä tarkoituksia varten, eikä niitä saada myöhemmin käsitellä mitään sellaista tarkoitusta varten, joka ylittää nämä määritetyt tarkoitukset.

Skanskalla käsittelemme meille antamiasi henkilötietoja yksinomaan hallinnoidaksemme sinulta saatuja tiedusteluja tai kanssasi tehtyjä sopimuksia, sekä tarjotaksemme tietoa tai palveluita tällaisiin tiedusteluihin ja sopimuksiin liittyen. Tämä voi koskea esimerkiksi kiinnostuksen esittämistä markkinoimiamme asuntoja tai toimitiloja, verkkosivustollamme mainostettuja kilpailuja, joihin päätät osallistua, tai uutiskirjettämme kohtaan.

Henkilötietojasi voidaan käyttää myös sähköiseen suoramarkkinointiin, mikäli olet Skanskan asiakas tai sopimuskumppani tai olet antanut tähän erillisen suostumuksen.

Henkilötietoja käsitellään myös tilastollisiin tarkoituksiin sen selvittämiseksi, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa, hakukäyttäytymisen analysoimiseksi, sekä näyttääksemme sinulle räätälöityä sisältöä. Tällaisia tietoja käsitellään ainoastaan koosteena tai sellaisessa muodossa, josta sinua ei pystytä tunnistamaan. Tietoja käsitellään myös välillisesti verkkosivustomme taustalla olevan IT-järjestelmän kehittämisen, testaamisen ja hallinnoinnin yhteydessä.

Käyttäessäsi verkkosivustollamme olevia ominaisuuksia, jotka sallivat sinun julkaista sille tietoa tai muuta aineistoa, huomioithan, että tällainen tieto voi sisältää myös henkilötietoja. Mikäli tietosi sisältävät muita henkilöitä koskevia tietoja, voit julkaista ainoastaan sellaisia tietoja, joiden esittämiseen olet saanut heidän suostumuksensa.

Käsittelyn oikeudellinen peruste ja säilyttämisaika
Skanska käsittelee henkilötietojasi vain kun se on tarpeellista sopimuksen solmimiseksi kanssasi tai Skanskan muun laillisen ja oikeutetun edun toteuttamiseksi, kuten voidaksemme markkinoida itseämme verkkosivustomme kävijöille sekä kehittää verkkosivustoamme tai tuotteittamme ja/tai palveluitamme. Mikäli käsittelemme henkilötietojasi mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka soveltuvan lainsäädännön mukaan edellyttää suostumustasi, hankimme suostumuksesi ennen tällaisen käsittelyn aloittamista.

Tieto, jonka keräämme yllä olevan mukaisesti, poistetaan sen jälkeen, kun käsittelemisen tarkoitukset on täytetty.

Turvallisuus henkilötietojen suojaamiseksi
Skanska suojaa henkilötietojasi korkealla turvallisuustasolla ja on tässä tarkoituksessa toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimenpiteet suojatakseen henkilötietosi luvattomalta pääsyltä, muuntamiselta, levittämiseltä tai hävittämiseltä.

Rajoitukset henkilötietojen luovuttamiseen
Voimme nimittää ulkopuolisia kumppaneita suorittamaan tiettyjä tehtäviä puolestamme, kuten tarjoamaan IT-palveluita tai avustamaan markkinoinnissa, lehdistötiedotteiden hallinnoinnissa, tietojenkäsittelyssä tai tilastoinnissa. Näiden palveluiden suorittaminen voi tarkoittaa, että kumppanimme EU:n/ETA:n alueen sisä- ja ulkopuolella voivat saada pääsyn henkilötietoihisi. Puolestamme henkilötietoja käsittelevien yhtiöiden on aina allekirjoitettava kanssamme sopimus, jotta voimme varmistaa korkean turvallisuustason henkilötiedoillesi myös kumppaniemme kanssa.

EU:n/ETA:n ulkopuolella olevien kumppaneiden kohdalla toteutetaan erityisiä suojatoimenpiteitä, kuten allekirjoitetaan Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet sisältävät sopimukset. Mallisopimuslausekkeet ovat saatavilla komission verkkosivustolla.

Skanska voi myös luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi poliisille tai muille julkisille viranomaisille, mikäli asia koskee rikostutkintaa tai mikäli meitä muutoin edellytetään luovuttamaan tällainen tieto lain tai julkisen viranomaisen antaman päätöksen nojalla.

Skanska ei luovuta henkilötietojasi millään muulla kuin tässä jaksossa kuvatulla tavalla.

Ulkoiset linkit
Näitä henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja sovelletaan sellaiseen sinua koskevaan tietoon, jota Skanska käsittelee verkkosivustomme hallinnoimiseksi. Verkkosivustomme voi ajoittain sisältää linkkejä ulkoisille verkkosivustoille tai palveluihin, joita me emme hallinnoi. Mikäli seuraat linkkiä ulkoiselle verkkosivustolle, sinua kehotetaan tarkistamaan ne henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja evästeitä koskevat tiedot, joita sovelletaan kyseiseen verkkosivustoon.

Oikeutesi

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan olet tietosuojalainsäädännön sallimassa laajuudessa oikeutettu milloin tahansa:

- Saamaan tietoosi ne henkilötiedot, joita sinusta käsitellään
- Saamaan virheelliset henkilötiedot korjattua
- Pyytämään, että Skanska lopettaa henkilötietojesi käsittelyn ja poistaa ne
- Pyytämään, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan
- Käyttämään oikeuttasi tietojen siirtämiseen
- Peruuttamaan suostumuksesi tiettyyn käsittelyyn liittyen (silloin, kun tällainen suostumus on hankittu)
- Vastustamaan henkilötietojen käsittelyä.
- Mikäli haluat käyttää mitään yllä esitettyjä oikeuksiasi, pyydämme ottamaan yhteyttä Skanskaan alla kohdassa Yhteydenotto kuvatulla tavalla.

Olet myös oikeutettu milloin tahansa tekemään valituksen toimivaltaiselle valvonta-viranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Yhteystiedot
Skanska Oy on käsittelemiensä henkilötietojesi osalta rekisterinpitäjä. Mikäli sinulla on kysymyksiä siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi tai haluat tietoa ja yhteistiedot tietosuoja-asioista vastaavalle henkilölle, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen yritysturvallisuus@skanska.fi.