Matka uuteen kotiin

15 vaihetta matkalla uuteen kotiin. Millainen on polku asunnon varaamisesta kohti muuttopäivää? Kokosimme keskeiset kohdat ja termit, joita uuden uuden kodin ostamiseen kuuluu.

1. Ilmoittautuminen ennakkokiinnostuneeksi

Tulossa oleva kohde on vasta suunnitteilla, ei ennakkomarkkinoinnissa tai myynnissä. Kohteesta ei ole asuntojen hintoja eikä lopullisia suunnitelmia. Voit kuitenkin ilmoittautua tulossa olevaan kohteeseen ennakkokiinnostuneeksi jo tässä vaiheessa. Näin varmistat, että saat lisätietoja heti ennakkomarkkinoinnin alkaessa.

Tilaa Skanskan Kotien uutiskirje – varmista, että saat ensimmäisten joukossa tietoa uusista kodeista

2. Asunnon varaaminen

Ennakkomarkkinoinnin* aikana voit tehdä asunnosta sitomattoman ennakkovarauksen allekirjoittamalla varaussopimuksen ja maksamalla varausmaksun. Kun olet varhaisessa vaiheessa liikkeellä, sinulla on parhaat mahdollisuudet löytää laajasta valikoimasta toiveidesi mukainen koti. Oikeus tehdä asuntokauppa kyseisestä asunnosta varmistetaan varaussopimuksella. Jos haluat perua varauksen tai mikäli kohdetta ei ryhdytä rakentamaan palautamme varausrahan. Kaupan syntyessä varausmaksu lasketaan osaksi kauppahintaa. Voit myös tehdä asuntoon pelkän alustavan nimivarauksen*, joka on voimassa viikon.

3. Asuntokauppa

Saat hyvissä ajoin ennen kauppakirjan allekirjoittamista nähtäväksesi kaikki kauppaan liittyvät asiakirjat. Tutustu niihin huolella, ja ota yhteyttä asuntomyyntiimme, jos jokin asia askarruttaa. Kauppakirja allekirjoitetaan Skanskan Kotimyymälässä.

Kaikki Skanska Kotien kohteet ovat RS-kohteita*, joissa asunnonostajien taloudelliset ja oikeudelliset edut on suojattu asuntokauppalain* 2 luvussa säädetyllä tavalla.

4. Myyntihinta eli kauppahinta

Kauppahinta on summa, jonka ostaja maksaa myyjälle. Asunnon velattomalla hinnalla tarkoitetaan myytävien osakkeiden osalle tulevaa osuutta yhtiölainasta* kauppahintaan lisättynä.  Kun kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan, kohde on hyväksytty rakennusvalvonnan lopputarkastuksessa käyttöönotettavaksi ja asunnon vastaanottotarkastus on pidetty, siirtyy omistus- ja hallintaoikeus ostajalle. Skanskalla uuden kodin kauppahinta on yleensä 30 prosenttia asunto-osakkeiden velattomasta hinnasta. Rakenteilla olevasta kohteesta maksetaan kuitenkin kaupantekohetkellä vain pieni osa myyntihinnasta ja loput asunnon valmistuessa. Tutustu tarkemmin uuden kodin joustavaan rahoitusmalliin.

5. Uuden kodin sisustusvalinnat

Kun teet asuntokaupan rakentamisen alkuvaiheessa, pääset vaikuttamaan uuden kotisi ilmeeseen. Sisustusmateriaalit ja varusteet valitaan asunnon myyntihintaan sisältyvistä vaihtoehdoista tai lisähintaisten tuotteiden valikoimasta.  Tuotenäytteet ovat esillä Kotimyymälöissämme, joita löytyy jo useilta paikkakunnilta. Valintojesi tukena on lisäksi sisustusesite sekä KodinOnni-verkkopalvelu, jossa pääset virtuaalisesti yhdistelemään eri pintamateriaaleja.

Lue lisää ja katso video uuden kodin sisustusvalinnoista

6. Osakkeenostajien kokous

Osakkeenostajien kokouksella tarkoitetaan kokousta, joka kohteen rakennusaikaisen hallituksen on kutsuttava asuntokauppalain mukaan koolle, kun vähintään neljännes yhtiön asunnoista on myyty. Osakkeen omistajien kokouksessa on käsiteltävä osakkeen ostajien tilintarkastajan ja rakennustyön tarkkailijan valinta. Lisäksi osakkeenostajien kokouksessa kerrotaan rakennushankkeen etenemisestä.

7. Vierailu rakennustyömaalle

Rakentamisen aikana pääset tutustumaan uuteen kotitaloosi joko ohjatulla työmaakäynnillä tai sopimalla etukäteen käynnistä työmaalla. Jotta vierailusi työmaalla olisi mukava ja turvallinen, tutustu oppaaseemme.

8. Muuttokirje

Noin kuukausi ennen uuden kotisi valmistumista lähetämme sinulle kirjeen, jossa kerromme muuttoon liittyvistä tärkeistä käytännön asioista, kuten kauppahintaerien maksuista, yhtiölainan lyhennyksistä ja avainten luovutuksesta.

9. Muuttotarkastus

Muuttopäivän lähestyessä kutsumme sinut tekemään muuttotarkastuksen* uuteen kotiisi. Samalla annamme käytönopastusta liittyen talotekniikkaan ja huoltoon. Jos huomaat asunnossa puutteita, hoidamme ne kuntoon ennen muuttopäivää.

10. Muuttopäivä

Taloyhtiön virallisena valmistumispäivänä järjestämme avaintenluovutustilaisuuden. Tällöin koko kauppahinta sekä mahdolliset lisätyöt tulee olla maksettuina. Uudessa kodissasi sinua odottaa tietopaketti, jossa on kodin huolto-ohjeita ja muuta käytännön ohjeistusta.

11. Hyödynnä Skanskan nikkarointipalvelua

Uudessa kodissa on usein monenlaista ripustettavaa ja kiinnitettävää. Tarjoamme taloyhtiön valmistuessa pientä nikkarointiapua kaikissa uudiskohteissa pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylässä.

12. Palvelemme sinua myös muuton jälkeen

Teemme parhaamme, jotta uusi kotisi on virheetön muuttopäivänäsi. Jos kuitenkin huomaat epäkohtia, voit aina olla meihin yhteydessä soittamalla asiakaspalvelunumeroomme. Ensimmäisen asumisvuoden aikana huomaamasi asumista haittaavat viat tai puutteet korjataan pikimmiten. Muut pienemmät puutteet hoidetaan kuntoon vuositarkastuksen yhteydessä. Oma Skanska -palvelu on suunniteltu Skanska Koteihin muuttaneille ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden ilmoittaa kotisi korjaustarpeita tai esittää kysymyksiä asuntoosi liittyen. Skanska Kotien käytönopastusvideoihin voit tutustua puolestaan täällä.

13. Ensimmäinen yhtiökokous / hallinnanluovutuskokous

Noin kolme kuukautta taloyhtiön valmistumisen jälkeen pidetään yhtiökokous, jossa valitaan yhtiölle uusi osakkeenomistajista koostuva hallitus. Lisäksi kokouksessa tiedotetaan rakennustyön teknisestä toteutumisesta sekä esitetään yhtiön välitilinpäätös ja selvitys taloussuunnitelman toteutumisesta.

14. Vuositarkastus

Vuositarkastus pidetään 12–15 kuukauden kuluttua rakennuksen valmistumisesta. Jos olet havainnut asunnossasi tänä aikana vikoja tai puutteita, voit ilmoittaa ne meille tällöin.

Taloyhtiön yleisissä tiloissa ilmenneet viat ja puutteet käydään läpi yhdessä asuntoyhtiön hallituksen kanssa.

15. Pidä hyvää huolta uudesta kodistasi

Hyvin hoidettu koti säilyttää arvonsa. Suosittelemme tutustumaan huolella kodin huolto-ohjeisiin, jotka olemme koonneet muuttajalle. Asukkaiden ja taloyhtiön vastuulla ovat kulumisesta, käytöstä ja ikääntymisestä johtuvat korjaustarpeet. Vuosikorjausten jälkeen Skanska on kuitenkin vastuussa asuntokauppalain mukaisesti mahdollisista rakennusvirheistä. Vuositarkastusten jälkeen yhteydenpito Skanskaan hoituu isännöitsijän kautta.

Keskeiset termit asuntokaupassa A—Ö

Alustava nimivaraus:
Asiakasta kiinnostavan ennakkomarkkinoinnissa tai myynnissä olevan asunnon alustava varaus. Nimivaraus on voimassa noin viikon, jonka jälkeen asunnosta voidaan tehdä varaussopimus tai sopia kaupasta myynnissä olevasta asunnosta. Alustava varaus ei ole sitova eikä siitä makseta varausmaksua.

Asuntokauppalaki:
Asunto-osakkeiden kaupasta säädetään asuntokauppalaissa. Asuntokauppalaki on kuluttajaa suojaava laki, joka määrittää kuluttajan vähimmäisoikeudet asunnon kaupassa. Asuntokauppalaki käsittää muun muassa määräykset asuntokaupan tekemisestä ja osakkeen ostajan suojaamisesta rakennusvaiheessa.

Ennakkomarkkinointivaihe: Edeltää asunnon varsinaista markkinointivaihetta. Sen tarkoituksena on selvittää kohteen kiinnostavuus. Ennakkomarkkinoinnin perusteella päätetään, ryhdytäänkö kohdetta rakentamaan. Kohteen ollessa ennakkomarkkinoinnissa on kohteesta ja asunnoista olemassa alustavat tiedot sekä hinnat.

Hoitovastike: Raha, jolla katetaan kiinteistön ja rakennuksen käytöstä ja kunnossapidosta aiheutuvia kuluja.

Muuttotarkastus: Ennen muuttopäivää asunnoissa järjestettävä tarkastus, jonne jokainen osakkeenostaja kutsutaan. Muuttotarkastuksessa ostajalla on mahdollisuus tarkastaa oma asunto. Muuttotarkastuksessa mahdollisesti havaitut virheet kirjataan ylös ja ne korjataan ennen muuttoa. Asuntokauppalain mukaan myyjä saa kuitenkin siirtää pienten, asumista haittaamattomien virheiden korjauksen vuositarkastuksen yhteyteen, joten virheiden korjaamisesta voidaan sopia myös tapauskohtaisesti.

Pääomavastike: Pääomavastikkeella katetaan ostettavien asunto-osakkeiden osalle tuleva osuus yhtiön lainoista. Osassa Skanskan kohteista yhtiölle on neuvoteltu lyhennysvapaita vuosia kohteen valmistumisesta alkaen. Tällöin on mahdollista maksaa lyhennysvapaan aikana pääomavastikkeena vain yhtiölainan korkokulut.

RS-järjestelmä:
Ennen asuntokauppalain voimaan tuloa pankkien sopimuspohjaisesti noudattama järjestelmä, jonka tavoitteena oli suojata uuden asunnon ostajan oikeudellista ja taloudellista asemaa kohteen rakentamisaikana. Nykyisin nämä periaatteet on kirjoitettu asuntokauppalain 2 lukuun.

RS-kohde:
Kohteet, joissa rakentamisvaiheessa myytävien asuntojen ostajien taloudelliset ja oikeudelliset edut suojataan asuntokauppalain 2 luvussa säädetyllä tavalla. Nämä suojamääräykset käsittävät muun muassa sen, että asuntokauppa on tehtävä kirjallisesti, myyjän on asetettava kohteen turva-asiakirjat säilytettäväksi pankkiin, myyjän on asetettava yhtiön ja osakkeenostajien hyväksi rakentamisaikana rakentamisaikainen vakuus ja suorituskyvyttömyysvakuus ja että ostajilla on oikeus valita omiksi edustajikseen rakennustyön tarkkailija ja tilintarkastaja.

Tontinvuokravastike: Tontin vuokravastiketta peritään vain niissä kohteista, joiden osalta Skanska on ilmoittanut kohteen sijaitsevan valinnaisella vuokratontilla. Tontinvuokravastikkeella katetaan ostettavien asunto-osakkeiden osalle tuleva osuus yhtiön tontin vuokrasta.

Tulossa oleva kohde:
Suunnitteilla oleva kohde, joka ei ole vielä ennakkomarkkinoinnissa tai myynnissä. Kohteesta ei tässä vaiheessa ole asuntojen hintoja ja lopullisia suunnitelmia. Tulossa olevaan kohteeseen voi kuitenkin ilmoittautua ennakkokiinnostuneeksi. Toimitamme lisätietoja kohteesta ensimmäisenä ennakkokiinnostuneeksi ilmoittautuneille heti ennakkomarkkinoinnin alkaessa.

Turva-asiakirjat:
Asunto-osakeyhtiötä ja sen rakentamisvaihetta koskevat asiakirjat, jotka on toimitettava säilytettäväksi pankkiin kohteen rakentamisajaksi. Kohteen turva-asiakirjat käsittävät muun muassa rakentamisaikaisia vakuuksia koskevat todistukset taloussuunnitelman, kiinteistön tiedot, rakennusluvan ja rakennuslupapiirustukset, rakennustapaselostuksen ja urakkasopimuksen.

Varainsiirtovero: Asunto-osakkeen kaupasta maksettavan varainsiirtoveron maksaa ostaja. Varainsiirtovero on 2 prosenttia asunnon velattomasta hinnasta. Vero on maksettava kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan. Ostajan on annettava asunto-osakeyhtiölle selvitys maksetusta verosta, jonka jälkeen ostaja merkitään asunto-osakeyhtiön osakasluetteloon.

Ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos kaikki alla olevista edellytyksistä täyttyvät. Ensiasunnon ostajan täytyy kuitenkin tehdä varainsiirtoveroilmoitus.

  • Omistat asunnosta vähintään puolet.
  • Olet täyttänyt 18, mutta et vielä 40 vuotta ennen kauppakirjan allekirjoittamista.
  • Asunto tulee omaan käyttöösi ja muutat siihen kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.
  • Et ole aikaisemmin omistanut vähintään 50 % asunnosta tai asuinrakennuksesta.

Velaton hinta:
Velattomalla hinnalla tarkoittaan kauppahintaan lisättynä myytävien osakkeiden osalle tulevaa osuutta yhtiön lainoista.

Yhtiölaina: Ostettavien asunto-osakkeiden osalle tuleva osuus yhtiön lainoista. Yhtiölaina on maksettavissa kokonaan tai osittain pois kohteen valmistuessa. Mikäli yhtiölainaa ei makseta kokonaan pois kohteen valmistuessa se suoritetaan pääomavastikkeena asunto-osakeyhtiölle kuukausittain.