Lisätietoja Kotipaneelista

Kenelle Kotipaneeli on tarkoitettu?

Skanskan Kotipaneeli on kehittäjäryhmä kaikille yli 18-vuotiaille Suomessa vakituisesti asuville henkilöille, jotka käyttävät säännöllisesti internetiä ja sähköpostia ja ovat kiinnostuneita kotiin ja asumiseen liittyvistä asioista. Kotipaneelin jäsen itse tai kukaan hänen kanssaan samassa taloudessa asuva ei voi olla töissä markkinatutkimustoimistossa, niihin rinnastettavissa muissa yrityksissä tai markkinatutkimustehtävissä jossain muussa yrityksessä. Kotipaneelista voi irtisanoutua milloin tahansa eikä irtisanoutumista tarvitse perustella.

Kuinka usein Kotipaneeli on aktiivinen ja onko aina pakko osallistua?

Kotipaneeli aktivoidaan muutamia kertoja vuodessa. Kaikkia tutkimuksia ei välttämättä lähetetä kaikille Kotipaneelin jäsenille, vaan kuhunkin tutkimukseen kutsutaan tarvittaessa siihen sopiva kohderyhmä. Jokaisen tutkimuksen kohderyhmälle lähetetään sähköpostitse tutkimuskutsu, jossa on linkki suoraan Kotipaneeliin. Joihinkin tutkimuksiin voidaan kutsua vapaaehtoisia myös puhelimitse tai Skanska Kotien tai sen yhteistyökumppaneiden toimitiloihin. Tutkimuksiin vastaaminen on aina vapaaehtoista eli vastaamisen voi halutessaan jättää väliin esimerkiksi silloin, kun pääsyä tietokoneelle tai aikaa vastaamiseen ei ole.

Miten Kotipaneeliin osallistutaan?

Jokaisen aktiivijakson kohdalla lähetämme sen kohderyhmälle sähköpostitse osallistumiskutsun, jossa on linkki Kotipaneeliin. Viestissä on aina mukana osallistumisohjeet. Osallistuminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi ja mielenkiintoiseksi.

Tutkimusten luottamuksellisuus

Kotipaneelissa teetetyt tutkimukset noudattavat Suomen Markkinatutkimusliiton, Kansainvälisen Kauppakamarin sekä ESOMARin (markkinatutkimusalan kansainvälinen kattojärjestö) sääntöjä ja periaatteita. Tutkimukset ovat luottamuksellisia, eikä vastaajan nimeä tai yhteystietoja yhdistetä hänen antamiinsa vastauksiin. Vastauksia ei tarkastella yksittäisinä. Vastaaminen on näin ollen lähtökohtaisesti luottamuksellista ja anonyymia. Mikäli näistä periaatteista joltain osin päätetään poiketa, pyydetään siihen Kotipaneelin jäseneltä nimenomainen suostumus.

Palkitaanko osallistumisesta?

Kotipaneeliin osallistuminen tapahtuu vapaaehtoisesti ja useimmiten tahdosta osallistua ja vaikuttaa asioihin omilla mielipiteillään. Kotipaneelin aktiivisten jäsenten kesken arvotaan jokaisen jakson jälkeen Presentcard -lahjakortteja. Lisäksi osallistujien kesken arvotaan yllätyspalkintoja. Kotipaneelin jäsen voi halutessaan kieltäytyä palkinnon vastaanottamisesta. Skanskan henkilökunta ei verotussyistä voi saada edellä mainittuja palkintoja. Kukin Kotipaneelin jäsen vastaa itse mahdollisista palkinnoista aiheutuvista veroista ja muista kustannuksista.

Skanska Kodit varaa oikeudet palkkioiden ja palkitsemisjärjestelmän muutoksiin ja/tai niiden lopettamiseen.

Miten Kotipaneelin ilmoittaudutaan?

Voit ilmoittautua Kotipaneelin jäseneksi täyttämällä oheisen ilmoittautumislomakkeen.

Lisäämme sinut panelistiksi ja lähetämme sinulle sähköpostikutsun seuraavaan Kotipaneelissa toteutettavaan tutkimukseen. Ilmoittautumislomakkeella kysymme joitakin taustakysymyksiä, jotka tallennetaan valmiiksi niin, ettei niitä tarvitse kysyä aina uudestaan tulevien tutkimusten yhteydessä. Helpotamme ja nopeutamme näin tutkimuksiin osallistumista. Näistä taustatiedoista syntyvästä tietokannasta on tehty rekisteriseloste Tietosuojavaltuutetun toimistoon, ja mahdollisesti irtisanoutuessasi paneelistamme kaikki sinua koskevat tiedot hävitetään automaattisesti. Lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kotipaneeli@skanska.fi ja ilmoittamalla halustasi irtisanoutua Kotipaneelista voit koska tahansa lopettaa osallistumisesi Skanskan Kotipaneeliin.