Alla esittelemme aikaisempien Kotipaneelien tuloksia

”Puukaupunkiasuminen”

Helmikuussa 2017 teemana ollut puukaupunkiasuminen herätti selkeästi kiinnostusta. Puukaupunkiasumisesta oltiin valmiita maksamaan vähintäänkin saman verran kuin alueen keskihintatasosta. Puukaupunkiasumiseen liittyvissä mielikuvissa korostui positiivisina puolina vehreä asuinympäristö jalopuineen ja istutuksineen sekä pientalon- ja kerrostaloasumisen parhaat puolet yhdistettynä keskeiseen sijaintiin. Muutamat vastaajat ilmaisivat huolensa asumismuodon huolenpidosta (vaiva, korjauskustannukset) sekä asumisen turvallisuudesta. Lisäksi vastauksissa pohdittiin oman rauhan ja yksityisyyden merkitystä ja tunnetta tässä asumismuodossa. Tulosten innoittama Skanska jatkaa puukaupunkimaisten asuintalojen suunnittelua. 

”Asumisen digitaaliset palvelut”

Lokakuussa 2016 Kotipanelistit pohtivat asumisen digitaalisia palveluita. Panelistit pitivät digipalveluiden etuna mahdollisuutta säilyttää kaikki asumiseen liittyvä tieto yhdessä paikassa. He toivoivat digipalveluilta helppoutta kommunikointiin esimerkiksi huoltoyhtiön tai muita asukkaiden kanssa. Myös mahdollisuutta seurata omaa ja taloyhtiön kulutusta esimerkiksi sähkön osalta pidettiin tärkeänä, samoin kuin vikailmoituksia ja asunnon tietojen sähköistä arkistointia. Palvelun pitäisikin olla monipuolinen ja tuoda käyttäjälleen aitoa lisäarvoa, jotta sitä tulisi käytettyä. 

”Pohjaratkaisujen arviointi”

Elokuussa 2016 Kotipaneelissa arvioitiin erilaisia suunnitteilla olevia pohjaratkaisuja. Mukana arvioinnissa oli neljä erilaista pohjaa, jotka kaikki olivat mallia 3H+keittiö (62,5 neliötä). Selvästi eniten kannatusta sai pohjaratkaisu, jossa oli tupakeittiö ja vaatehuone. Pohjaratkaisujen arvioinnissa Kotipanelistit kiinnittivät erityistä huomiota vaatehuoneeseen sekä keittiön sijaintiin ja muotoon.

”Kodin Säilytysratkaisut”

Kesäkuussa Kotipaneelissa oli aiheena säilytysratkaisut. Aihetta käsiteltiin laajasti erilaisten tehtävien ja keskustelujen kautta. Kodin säilytysratkaisuihin liittyy paljon erilaisia toiveita ja tarpeita. Tuloksista voit lukea lisää tiedotteesta.