Alla esittelemme aikaisempien Kotipaneelien tuloksia

Tornitalot ja tiivis kaupunkirakentaminen

Maaliskuussa 2018 Kotipaneelissa oli aiheena tornitalot ja tiivis kaupunkirakentaminen.  Jakson tavoitteena oli selvittää, minkälaisia ajatuksia perinteistä korkeampi rakentaminen herättää sekä mitä toiveita ja tarpeita tornitaloasumiseen liittyy. Tornitaloista ja korkeasta rakentamisesta kiinnostuneet henkilöt arvostavat mahdollisuutta monipuolisiin palveluihin ja palveluideoita kertyikin jakson aikana runsaasti. Upeat näköalat ja perinteistä laajemmat taloyhtiön yhteiset tilat koetaan myös tornitaloasumisen vahvuuksiksi.

Asuntoilmoitukset ja -esitteet

Helmikuussa 2018  Kotipaneelissa käsiteltiin asuntoesitteisiin ja -ilmoituksiin liittyviä aiheita. Jakson tavoitteena oli ymmärtää, minkälaista tietoa esitteisiin ja ilmoituksiin toivotaan sekä minkä näköiset toteutukset koetaan mielenkiintoisiksi ja houkutteleviksi. Kuvamateriaali oli tärkeässä osassa tässä teemassa.

Ympäristöaiheet asumisessa

Maaliskuussa 2017 kotipanelistit jakoivat näkemyksiä liittyen ympäristön huomioivaan asumiseen, mm. aurinkosähköön, autoilun tulevaisuuteen ja asunnon lämmitykseen. Kotipanelistit ovat selkeästi kiinnostuneita ympäristöaiheista asumisessa. Spontaanit ajatukset ympäristön huomioivasta asumisesta liitetiin asuinalueen ympäristön huomiointiin, luonnon säilyttämiseen ja vähäiseen hiilijalanjälkeen. Aurinkosähkö kiinnosti panelisteja, mutta hyödyistä tarvitaan kuitenkin vielä lisätietoa ja aurinkosähkön käyttäjien kokemuksia. Kotipanelistien kiinnostus sähköautoihin, sähköautojen lataamiseen sekä taloyhtiön yhteiskäyttöautoihin jakoi mielipiteitä. Erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä korostui sähköauton hankinnan todennäköisyys.

”Puukaupunkiasuminen”

Helmikuussa 2017 teemana ollut puukaupunkiasuminen herätti selkeästi kiinnostusta. Puukaupunkiasumisesta oltiin valmiita maksamaan vähintäänkin saman verran kuin alueen keskihintatasosta. Puukaupunkiasumiseen liittyvissä mielikuvissa korostui positiivisina puolina vehreä asuinympäristö jalopuineen ja istutuksineen sekä pientalon- ja kerrostaloasumisen parhaat puolet yhdistettynä keskeiseen sijaintiin. Muutamat vastaajat ilmaisivat huolensa asumismuodon huolenpidosta (vaiva, korjauskustannukset) sekä asumisen turvallisuudesta. Lisäksi vastauksissa pohdittiin oman rauhan ja yksityisyyden merkitystä ja tunnetta tässä asumismuodossa. Tulosten innoittama Skanska jatkaa puukaupunkimaisten asuintalojen suunnittelua. 

”Asumisen digitaaliset palvelut”

Lokakuussa 2016 Kotipanelistit pohtivat asumisen digitaalisia palveluita. Panelistit pitivät digipalveluiden etuna mahdollisuutta säilyttää kaikki asumiseen liittyvä tieto yhdessä paikassa. He toivoivat digipalveluilta helppoutta kommunikointiin esimerkiksi huoltoyhtiön tai muita asukkaiden kanssa. Myös mahdollisuutta seurata omaa ja taloyhtiön kulutusta esimerkiksi sähkön osalta pidettiin tärkeänä, samoin kuin vikailmoituksia ja asunnon tietojen sähköistä arkistointia. Palvelun pitäisikin olla monipuolinen ja tuoda käyttäjälleen aitoa lisäarvoa, jotta sitä tulisi käytettyä. 

”Pohjaratkaisujen arviointi”

Elokuussa 2016 Kotipaneelissa arvioitiin erilaisia suunnitteilla olevia pohjaratkaisuja. Mukana arvioinnissa oli neljä erilaista pohjaa, jotka kaikki olivat mallia 3H+keittiö (62,5 neliötä). Selvästi eniten kannatusta sai pohjaratkaisu, jossa oli tupakeittiö ja vaatehuone. Pohjaratkaisujen arvioinnissa Kotipanelistit kiinnittivät erityistä huomiota vaatehuoneeseen sekä keittiön sijaintiin ja muotoon.

”Kodin Säilytysratkaisut”

Kesäkuussa Kotipaneelissa oli aiheena säilytysratkaisut. Aihetta käsiteltiin laajasti erilaisten tehtävien ja keskustelujen kautta. Kodin säilytysratkaisuihin liittyy paljon erilaisia toiveita ja tarpeita. Tuloksista voit lukea lisää tiedotteesta.