Matkalla lähes nollaenergiarakentamiseen

Skanska haluaa olla edelläkävijä vastuullisuudessa ja toimia alan kehityksen suunnannäyttäjänä. Yhtenä pitkäaikaisena painopistealueena on rakennusten energiatehokkuus, josta hyvänä esimerkkinä ovat energiatehokkaat kodit. Energiatehokkailla kodeilla ja niiden rakentamisella on suuri vaikutus niin talojen asukkaiden elinkustannuksiin kuin myös kaikille yhteiseen ympäristöön.

Rakentaminen ja asuminen muodostavat jopa kolmanneksen yhteiskunnan kokonaisenergiankulutuksesta, joten rakennusten energiatehokkuudella on suuri rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Siksi EU:n parlamentti on asettanut jäsenmaille rakennusten energiatehokkuusdirektiivin, joka edellyttää jäsenmailta useita ohjaustoimia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Suomessa hallituksen esitys lähes nollaenergiarakentamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle hyväksyttäväksi syksyllä 2016.

Lähes nollaenergiarakennuksilla tarkoitetaan rakennuksia, joiden energiatehokkuus on erittäin korkea. Vuoden 2020 loppuun mennessä kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia. Lähes nollaenergiatalon määritelmä tarkentuu lainsäädännön edetessä, mutta on ehdotettu että lähes nollaenergiatalon energiankulutus vuodessa olisi alle 116 kWh per neliömetri. Uusien asuintalojen energiankulutus tulee nykyään olla alle 130 kWh per neliömetri vuodessa.

Energiatehokkaita koteja asuinmukavuudesta tinkimättä

Kaikki Skanskan uudiskohteet täyttävät tämänhetkiset rakennusmääräykset. Uusien asuntojen suunnittelussa ei kuitenkaan tyydytä vain täyttämään vähimmäismääräyksiä, vaan teemme koko ajan työtä entistä energiatehokkaampien ratkaisujen kehittämiseksi. Uusien asuintalojen joukossa on jo nyt monta kohdetta, joiden energiatehokkuus on alle viranomaisten ehdottaman lähes nollaenergiatalon -rajan. Nämä kohteet tunnistaa Energiatehokas koti -merkistä.

Uuden asuintalon energiatehokkuutta voidaan parantaa monin tavoin tinkimättä kuitenkaan asumismukavuudesta.  Tiiviit rakenteet ja energiatehokkaat ikkunat yhdistettynä koneelliseen ilmanvaihtoon vähentävät lämpöhäviötä ja siten lämmitystarvetta. Samalla vedon tunne vähenee ja sisällä voi nauttia suodatetusta ulkoilmasta. Ikkunoiden sijoituksella ja koolla voidaan vaikuttaa valaistuksen ja viilennyksen tarpeeseen. Asunnon kiinteä valaistus toteutetaan energiatehokkailla lampuilla.

Hyvä suunnittelu parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja auttaa pitämään energian kulutuksen kurissa uuteen kotiin muuttamisen jälkeen.  Ympäristövastuullista arkea helpottavat energiapihit kodinkoneet ja valaistus sekä jätteiden lajittelumahdollisuudet keittiössä. Vettä säästävät vesikalusteet pienentävät veden kulutusta ja huoneistokohtainen vesimittari auttaa kulutuksen seuraamisessa. Myös asukkaan omilla valinnoilla on vaikutusta kodin ympäristöjalanjälkeen. 

Energiatehokas koti -merkki

Skanska Kotien Energiatehokkaat kodit

Näiden kotien energiatehokkuus on alle viranomaisten ehdottaman lähes nollaenergiatalon rajan. Tunnistat ne Energiatehokas koti -merkistä.

As. Oy Espoon Konkari
As. Oy Helsingin Cordelia
As. Oy Helsingin Umbra
As. Oy Jyväskylän Libretto
As. Oy Jyväskylän Raina
As. Oy Järvenpään Tupalankulma
As. Oy Kauniaisten Vissel
As. Oy Vantaan Vetehinen