Uusi koti rakennetaan ympäristön ehdoilla

Ympäristön hyvinvointi on tärkeä osa arvopohjaamme sekä päämääräämme paremman yhteiskunnan rakentajana.

Ympäristön hyvinvointi on tärkeä osa arvopohjaamme sekä päämääräämme paremman yhteiskunnan rakentajana. Asuntojen tuottajana meillä on tärkeä tilaisuus vaikuttaa esimerkiksi energiankulutukseen isossa mittakaavassa. Suomessa rakennusten lämmittämiseen kuluu neljännes kaikesta maan energiankulutuksesta.

Ympäristön kannalta ehkä merkittävin vaihe uusien kotien tuottamisessa on hankkeen
käynnistyessä – ennen kuin alueen asemakaava on edes olemassa. Kehitämme alueita ja rakennamme niille parhaimmillaan jopa kymmeniä erillisiä rakennuksia ja satoja asuntoja. Alkuvaiheessa teemme esimerkiksi niin kutsutun energiasimuloinnin, jonka avulla pääsemme optimaaliseen rakennusten massoitteluun sekä niiden sijoitteluun ja suuntaamiseen. Yhteistyössä kaavoittajan kanssa ja hyvällä rakentamista ohjaavalla kaavalla, vaikutamme jopa kokonaisten kaupunginosien energiatehokkuuteen.

Rakentamisen aikana tärkeimmät ympäristöteot kohdistuvat erityisesti työmaalla
syntyvään jätteeseen. Tavoitteemme on, että 100 prosenttia syntyneestä jätteestä lajitellaan ja kierrätetään. Myös erilaisten kemikaalien hallinta on tärkeää, jotta alueen maaperä ja pohjavesi pysyvät puhtaana.

Lopulta korostuu yksittäisen asukkaan toiminta. Arjen valintoja helpottavat nykyaikaisen kodin edut: asuntojen ja rakennusten uudenaikaiset tekniset ratkaisut auttavat säästämään energian- ja vedenkulutuksessa. Tarkasti mietityt keittiöratkaisut kannustavat puolestaan jätteiden lajitteluun. Hyvällä suunnittelulla ja työsuorituksella voimme vaikuttaa paitsi ympäristön huomioivaan elämäntapaan myös asumismukavuuteen.