Espoon Perusmäen tontit tarjoavat mahdollisuuden rakentaa mieleisensä talon upealle sijainnille.

Tyyppi: Tontti
Pinta-ala: 604 - 823 m²
Velaton hinta: 97 000 - 124 000 €

Erinomainen sijainti

Perusmäki sijaitsee vain parikymmentä kilometriä Helsingin keskustasta hyvien liikenneyhteyksien päässä. Aluetta ympäröivät laajat lähivirkistysalueet. Lisäksi Perusmäki sijaitsee alueella, jossa on paljon järviä ja pikkuvesistöjä. Uusi asuinympäristösi siis houkuttelee liikkumaan ja ulkoilemaan.

Tontit

Skanskalla on nyt myynnissä on 600-800m2 tontteja. Tontit sijaitsevat Perusmäenkujalla, Perusmäentiellä ja Lavaniitynkujalla ja ne rajoittuvat katuun. Tontteja palveleva kunnallistekniikka ja katuverkosto on jo rakennettu. Ota yhteyttä myyntiimme, ja saat lisätietoja!

Kartta


[Missing text '/skanska/pointofinterestmap/distancetoplaces' for 'Finnish (Finland)']

Asuinalue

Perusmäki - jätä kiire kaupunkiin

Niipperin naapuriin, Vihdintien ja Kehä III:n tuntumaan, on suunniteltu uusi moni-ilmeinen ja luonnonläheinen Perusmäen pientaloalue. Perusmäki on asuinalue erityisesti luontoa ja rauhaa arvostaville. Uusi Perusmäki on suunniteltu osaksi vanhaa kyläyhteisöä, jonka asukkaat ottavat yhteistä vastuuta viihtyisästä ympäristöstään.

Viljelypalstoista omakotialueeksi

Perusmäki on ollut asuttu jo 1500-luvulta. Alue ristittiin Perusmäeksi Grundbacka-nimisen tilan mukaan. August Vaner palstoitti vuonna 1942 yhteensä 23 tonttia omistamastaan Grundbacka-Perusmäki tilasta, joka oli alun perin Neppersin tilan maita. Tilasta erotetuilla palstoilla helsinkiläiset alkoivat 1940-luvulla viettää vapaa-aikaansa. 1950- luvulla Perusmäentie muuttui palstatiestä kylätieksi ja alueella saatiin sähkö. Vähitellen vuosien kuluessa palstanomistajat muuttivat mökkejään talviasuttaviksi, rakensivat kokonaan uusia omakotitaloja tai myivät palstoja edelleen. Näin muodostui luonnonläheinen, omaleimainen omakotialue.

Tämän päivän kyläyhteisö

Alue rakennetaan luontoa, ympäristöä ja alueen perinteitä kunnioittaen. Perusmäkeen nousee muutamassa vuodessa nykyaikainen, hyvän asumisen alue. Tavoitteena on luoda laadukas asuinympäristö - puutalojen kaupunkikylä. Perusmäkeen rakennetaan enintään kaksikerroksisia rivi-, pari- ja omakotitaloja. Alueella nousee kaikkiaan noin 200 uutta kotia. Lisäksi alueen kaavassa on varaus mahdolliselle päiväkodille, kaupalle ja kylätalolle.

Liiku ja harrasta

Perusmäen asukkaana pääset luontoon suoraan kotioveltasi. Perusmäen ympäristö suorastaan houkuttelee liikkumaan. Marjastus- ja sienestysmahdollisuudet ovat mitä mainioimmat. Talvella hiihtolenkille lähtö on helppoa.
Perusmäki sijaitsee alueella, jossa on paljon järviä ja pikkuvesistöjä, lähin on Kalajärvi. Perusmäkeä ympäröivät Nuuksio järvineen ja luonnonsuojelualueineen, Luukin järvi ja leirikeskus sekä Oittaa vapaa-ajankeskuksineen. Espoon Pitkäjärvi on myös melko lähellä. Lisäksi alueella on runsaasti vähemmän tunnettuja, mutta mielenkiintoisia pienehköjä järviä ja lampia. Tämän vuoksi aluetta kutsutaan myös Nuuksion järviylängöksi.
Uusi Perusmäki on suunniteltu ympäristönsä ehdoilla. Suunnittelussa on pyritty korostamaan alueen arvokkaita ominaisuuksia. Esimerkiksi valkoselkätikan pesimisalue, liito-oravien pesäpuut ja herkkä lähdealue on otettu alueen suunnittelussa huomioon.

Tiet perille

Alue sijaitsee vain parikymmentä kilometriä Helsingin keskustasta hyvien liikenneyhteyksien päässä. Espoon keskukseen Perusmäestä on vain noin 13 kilometriä ja Leppävaaraan noin 15 kilometriä.

Kartta


[Missing text '/skanska/pointofinterestmap/distancetoplaces' for 'Finnish (Finland)']

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja kohteesta, ota yhteyttä

Skanska Kodit

Pääkaupunkiseudun asuntomyynti
0800 162 162 (maksuton)
Ota yhteyttä sähköpostitse »

Osoite
Nauvontie 18
00280 Helsinki

-
Skanska Talonrakennus Oy

Rekisteriseloste (Henkilötietolaki (523/1999) 10 §)
Laatimispäivä: 6.2.2014

1. Rekisterinpitäjä
Skanska Talonrakennus Oy
PL 114
00101 Helsinki
puh. 020 719 211

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anu Pitkänen
Skanska Talonrakennus Oy
PL 114
00101 Helsinki
puh. 020 719 211
etunimi.sukunimi@skanska.fi

3. Rekisterin nimi
Skanska Kodit, asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteen hoitaminen, kuten kontaktit asunnon varanneisiin tai ostaneisiin tai asunnoista kiinnostuneiksi ilmoittautuneisiin. Markkinointi, markkinointitutkimukset, markkinointikilpailut, asiakaspalautteen kerääminen, analysointi ja tilastointi.

5. Rekisterin tietosisältö
• Etu- ja sukunimi
• Osoite, puhelinnumero, sähköposti
• Asiakkaan esittämät asunnonhakukriteerit
• Henkilötunnus ja ammatti (vain asiakkaat, jotka ovat tehneet asunnon varaussopimuksen tai kauppakirjan)
• Laskutustiedot (vain asiakkaat, jotka ovat tehneet asunnon varaussopimuksen tai kauppakirjan.)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma yhteydenotto

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Luovutamme säännöllisesti tietoja asiakaspalautteen keräämistä varten ulkopuoliselle yritykselle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella
Ei tehdä

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Tietojen käyttöoikeudet on määritelty.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Sähköisessä muodossa rekistereissä olevat tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin. Tietojen käyttöoikeudet on määritelty, ja ne on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Skanska Talonrakennus Oy

Rekisteriseloste (Henkilötietolaki (523/1999) 10 §)
Laatimispäivä: 6.2.2014

1. Rekisterinpitäjä
Skanska Talonrakennus Oy
PL 114
00101 Helsinki
puh. 020 719 211

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anu Pitkänen
Skanska Talonrakennus Oy
PL 114
00101 Helsinki
puh. 020 719 211
etunimi.sukunimi@skanska.fi

3. Rekisterin nimi
Skanska Kodit, asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteen hoitaminen, kuten kontaktit asunnon varanneisiin tai ostaneisiin tai asunnoista kiinnostuneiksi ilmoittautuneisiin. Markkinointi, markkinointitutkimukset, markkinointikilpailut, asiakaspalautteen kerääminen, analysointi ja tilastointi.

5. Rekisterin tietosisältö
• Etu- ja sukunimi
• Osoite, puhelinnumero, sähköposti
• Asiakkaan esittämät asunnonhakukriteerit
• Henkilötunnus ja ammatti (vain asiakkaat, jotka ovat tehneet asunnon varaussopimuksen tai kauppakirjan)
• Laskutustiedot (vain asiakkaat, jotka ovat tehneet asunnon varaussopimuksen tai kauppakirjan.)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma yhteydenotto

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Luovutamme säännöllisesti tietoja asiakaspalautteen keräämistä varten ulkopuoliselle yritykselle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella
Ei tehdä

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Tietojen käyttöoikeudet on määritelty.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Sähköisessä muodossa rekistereissä olevat tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin. Tietojen käyttöoikeudet on määritelty, ja ne on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.