Vähemmän energiaa, enemmän mukavuutta

Uusien talojen nykyaikainen tekniikka on ympäristöystävällistä – lisäksi se sekä parantaa asumisen mukavuutta että säästää kustannuksia.

Nykyaikainen kerrostaloasunto on aivan eri tuote kuin 30-40 vuoden takainen. Entistä paremmilla rakennusmääräyksillä tavoitellaan energia- ja ekotehokkuutta, ja ne vaikuttavat myös asumismukavuuteen.

Tutkimusprofessori Miimu Airaksinen VTT:ltä kehottaa uuden asunnon ostajaa kiinnittämään huomiota etenkin rakennuksen ympäristötehokkuuteen, äänieristykseen ja ilmanvaihtoon.

”Rakennuksen energialuokka on helppo ja hyvä indikaattori, joka katsoo näitä asioita kokonaisuutena.”

Energiatehokkuutta uusissa taloissa tavoitellaan etenkin kokonaistoimivuudella joka sisältää mm. huolellisen eristämisen, ilmanvaihdon lämmöntalteenoton ja energiatehokkaat sähkölaitteet.

”Vanhoissa asunnoissa vedon takia lattia on usein kylmempi kuin muu asunto. Kun rakennuksen lämmöneristävyys on parempi, vähenee myös vedon tunne ja asumisviihtyvyys paranee”, kuvaa Airaksinen.

Tiiviys tuo äänieristystä

Skanskan myyntipäällikkö Kimmo Niemi huomauttaa, että hyvä eristys ja tiiviit rakenteet vaikuttavat myös uusien asuntojen äänimaailmaan.

”Tarjolla on enemmän asumisen vapautta ja mukavuutta, kun ei jokainen kohina kuulu seinän takaa.”

Uusissa asunnoissa on aina koneellinen ilmanvaihto. Sekin parantaa sekä sisäilman laatua että energiatehokkuutta.

”Ilmanvaihdossa otetaan lämpö talteen sisäilmasta ennen sen kierrättämistä. Ilmanvaihtoa pystytään myös säätämään tarpeen mukaisesti mittaamalla ilman hiilidioksidipitoisuutta tai kosteutta”, Airaksinen kertoo.

Myös ilmanvaihdon tuloilma esilämmitetään, joten vedon tunne asunnossa vähenee edelleen. Lisäksi ilmasta suodatetaan pois noki, siitepöly ja muut terveydelle haitalliset hiukkaset.

Säästetään myös vettä ja sähköä

Kun lämmitykseen kuluvan energian määrä on saatu jo varsin pieneksi, huomio kohdistuu sähkön ja veden kulutukseen.

”Sähkölaitteiden energiatehokkuus on parantunut, mutta laitteiden määrä on samalla lisääntynyt. Siksi esimerkiksi valaistuksen sähkötehokkuuden parantaminen on keskeistä. Samoin lämpimän käyttöveden säästäminen on tärkeää”, Airaksinen painottaa.

Vesi täytyy lämmittää 60 asteeseen bakteerien tuhoamisen takia. Tätä on Airaksisen mukaan vaikea tehdä uusiutuvalla energialla, koska se vaatii niin isoa sähkötehoa. Siksi lämpimän veden käytöllä on suuri merkitys.

Kimmo Niemi kertoo, että Skanskan asunnoissa näihin asioihin on kiinnitetty huomiota.

”Käytämme vettä säästäviä hanoja ja suihkuja. Ja koska uusissa taloissa tulee olla huoneistokohtaiset vesimittarit, jokainen maksaa vain käyttämästään vedestä. Energiatehokkuus on otettu huomioon huoneistojen kiinteässä valaistuksessa, samoin kodinkoneet on valittu sen mukaan.”