Näin sijoitusasuntoa verotetaan

Ennen pääomatulon verottamista asuntosijoittaja voi tehdä runsaasti vähennyksiä. Tiedätkö, mitä kaikkea saa vähentää vuokratulosta?

Sijoitusasunnon tuottamasta vuokratulosta maksetaan pääomatuloveroa 30 tai 33 prosenttia pääomatulojen määrän mukaan. Vuonna 2016 ylempi vero nousee 34 prosenttiin.

Ennen pääomatulon verottamista sijoittaja voi kuitenkin tehdä runsaasti vähennyksiä. Vuokratulosta saa vähentää asuntoon liittyviä kuluja kuten hoitovastikkeen ja mahdolliset korjaus- tai huoltokulut.

Uusissa asunnoissa veroetuja voi tarjota myös asunnon yhtiölainaosuus. Mikäli taloyhtiö tulouttaa pääomavastikkeen lyhennysosuuden tilinpäätöksessään, asuntosijoittaja voi vähentää sen pääomatuloistaan.

Skanskan rakennuttamissa uusissa taloyhtiöissä pääomavastike tuloutetaan yhtiöjärjestyksen nojalla. Toinen vaihtoehto olisi rahastoida vastikkeiden lyhennysosuus.

”Joissakin tilanteissa taloyhtiöt pelkäävät, että pääomavastikkeen tulouttaminen tuottaisi yhtiöille voittoa, josta pitäisi maksaa veroa. Uusissa taloyhtiöissä pääomavastike tuloutuu niin hidasta vauhtia, että neljän prosentin poistomahdollisuus riittää hyvin peittämään tuloutukset”, selvittää Skanskan veroasiantuntija Henrik Johansson.

Jos sijoittaja hankkii vuokrattavaksi uuden asunnon, kahden prosentin varainsiirtovero maksetaan asunnon velattomasta hinnasta.

”Varainsiirtovero kuitenkin erääntyy vasta kahden kuukauden kuluttua omistusoikeuden siirtymisestä”, kertoo Skanskan lakiasiainjohtaja Kirsi Palviainen.

Sijoitusasunnosta luovuttaessa myyntivoitosta tulee maksettavaksi pääomatulovero. Se maksetaan joko todellisen ostohinnan tai hankintameno-olettaman mukaan. Hankintameno-olettama tarkoittaa, että asunnon myyntihinnasta vähennetään 20 prosenttia, jos asunto on omistettu alle kymmenen vuotta. Kymmenen vuoden jälkeen vähennys on 40 prosenttia.

”Myyntivoittoverolta voi nykylainsäädännön nojalla välttyä kokonaan, mikäli omistaja on asunut asunnossa itse yhtäjaksoisesti kahden vuoden ajan”, huomauttaa Johansson.