Asuntorahasto vai suora asuntosijoitus?

Suoran asuntosijoittamisen rinnalla ovat viime vuosina yleistyneet asuntorahastot. Kummassakin on puolensa.

”Ei niissä mitään vastakkainasettelua ole, vaan tilanne on vähän sama kuin suorissa osakesijoituksissa suhteessa rahastosijoittamiseen”, sanoo Skanskan sijoitusasiakkaista vastaava Ari Salakka.

Asuntorahastosijoittamiseen vaadittava pääoma vaihtelee, mutta on useimmiten pienempi kuin kokonaisen asunnon omarahoitusosuus. Esimerkiksi Ålandsbankenin asuntorahaston minimisijoitus on 500 euroa.

”Asuntorahasto on likvidi tapa sijoittaa asuntoihin. Meillä lunastukset ja merkinnät tapahtuvat neljä kertaa vuodessa. Rahastoa voi siis ostaa tänään ja myydä kolmen kuukauden kuluttua, osan sijoituksesta tai kokonaan”, kertoo sijoitusjohtaja Antti Valkama Ålandsbankenista.

Salakka huomauttaa, että suoraan sijoitukseen vaadittava oma pääoma on kuitenkin pienempi kuin moni olettaa. Esimerkiksi edullisimpiin Skanskan kohteisiin pääsee kiinni noin 40 000 eurolla.

Ja asuntorahastokin on ensisijaisesti tarkoitettu pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Ålandsbankenin rahaston suunnitelma on pitää asuntoja vähintään 5-6 vuotta ennen kuin ne myydään.

Rahasto vähentää sijoittajan riskiä, koska sijoitukset jakaantuvat lukuisiin kohteisiin. Rahastossa asuntosijoittaja selviää myös vähemmällä vaivalla, mutta vaivannäöstä pitää maksaa. Merkintä- ja hallintokulut pienentävät sijoituksen tuottoa, toisaalta suursijoittajan skaalaedut kompensoivat kuluja.

”Strateginen linjauksemme on, että ostamme vain uusia asuntoja ja korkeintaan 30 prosenttia yhdestä taloyhtiöstä. Näin asuntokanta säilyy omistus- eikä vuokrataloyhtiöissä”, kuvaa Valkama.

Vaikka rahasto on vaivattomampi, myös uudiskohde sijoitusasuntona on Salakan mukaan hyvin vähän työllistävä.

”Ei sinne tarvitse mennä jääkaappia uusimaan tai parkettia vaihtamaan. Hyvillä ohjeilla ja harkinnalla selviää myös vuokralaisen hankinnasta”, sanoo Salakka.

Ålandsbankenin rahaston pitkän aikavälin tuottotavoite on 4-6 prosenttia kulujen jälkeen. Ensimmäisten toimintavuosien aikana tavoite on Valkaman mukaan ylittynyt. Tuotosta rahasto maksaa vähintään 3 prosenttia osinkona vuosittain, loppu jää kasvattamaan sijoituksen arvoa. Tällä mallilla pyritään mukailemaan suoran asuntosijoituksen kassavirtaa.

”Suorassa sijoituksessa asuntosijoittaja valitsee kohteen itse, harkitsee ja arvioi sen hyvät ja huonot puolet. Se on työläämpää, mutta mahdollisesti myös palkitsevampaa. Siinä tietää hyvin tarkkaan, mihin rahansa laittaa ja miten se siellä käyttäytyy”, muistuttaa Salakka.