200 koululaista osallistui työmaa-aitojen maalaamiseen

Härmälänrannassa yhteisöllisyys näkyy monin tavoin, ja erilai­set tapahtumat, projektit sekä hankkeet ovat tuoneet alueen toimijat, asukkaat ja yritykset yhteen kehittä­mään ja luomaan uniikkia, monimuotoista identiteet­tiä alueelle. Viime keväänä Härmälän koulun 1.–6.-luok­kalaiset lapset ja nuoret kokoontuivat koulun pihaan maalaamaan taideaitoja, jotka sen jälkeen pystytet­tiin piristämään Skanskan työmaa-alueen ilmettä. Härmälän koulun, Skanska Kotien ja lastenkulttuurikon­septi SirkusRakkausPumPum ry:n järjestämä katutaideta­pahtuma oli lasten keskuu­dessa supersuosittu, ja jopa 75 metriä pitkän taideaidan tekemiseen osallistui noin 200 lasta.

”Idea yhteistyöstä syntyi, kun mietimme miten voi­simme rakentaa Härmä­länrannassa vuorovaiku­tusta rakennustyömaan ja naapuruston välillä. On hienoa tuoda koululaisten taidemaalaukset kaikkien nähtäville piristämään työ­maailmettä, joka aitoineen on näkyvä osa lähiympä­ristön katukuvaa”, kertoo yksikönjohtaja Toni Tuomola Skanskasta.

”Lapset olivat todella innoissaan, kun pääsivät tekemään katutaidetta ohja­tusti ja turvallisesti. Skanska on iso toimija alueella ja on hienoa, että se järjesti meille tämän mahdollisuuden.

SirkusRakkausPumPum vei puolestaan projektin aivan uudelle tasolle näyttämällä ja kertomalla mitä kaikkea katutaide oikeasti voi olla”, kertoo Härmälän koulun luo­kanopettaja ja apulaisrehtori Mikko Kainulainen.

 

Härmälän koulun 1.-6. -luokkaisten maalaama taideaita