RTS-ympäristöluokitus

Käytämme ensimmäisten joukossa RTS-ympäristöluokitusta valittujen kohteidemme ympäristövastuullisuuden sertifioinniksi. Sen varmentaa puolueeton ja ulkopuolinen auditointi, kun rakentamisen koko elinkaaren huomioivat, valitut kriteerit on täytetty. RTS-ympäristöluokituksessa arvioidaan jo suunnitteluvaiheessa rakennuksen kestävyyteen, kosteudenhallintaan, käytettävyyteen, ylläpitoon ja asumisen viihtyvyyteen liittyviä ratkaisuja. Tavoitteena on ympäristövastuullisesti suunniteltu ja rakennettu, energiatehokas ja sertifioitu rakennus.

Kestävää elämää

RTS-ympäristöluokitus kertoo siitä, että kestävä kehitys on huomioitu rakentamisessa hankkeen alkumetreiltä lähtien. Luokitus sitoo yhteen alan yhteisiä hyviä käytäntöjä ja se sisältää mitattavia laatu- ja ympäristökriteerejä. Rakennus saa RTS-ympäristösertifikaatin kerättyään riittävästi pisteitä kattavasta kriteeristöstä ja sertifiointiin kuuluu aina puolueettoman kolmannen osapuolen suorittama auditointi.

RTS-ympäristöluokitus huomioi rakennuksen kulutuskestävyyttä ja ylläpidettävyyttä. Taloteknisillä suunnitteluratkaisuilla sekä toimivilla ja turvallisilla kosteusteknisillä ratkaisuilla varmistetaan, että ympäristövastuullisuus sekä alan parhaat käytännöt toteutuvat rakentamisessa.

Kuva: alustava visualisointi Helsingin Mansku 162 – tutustu kohteeseen tästä linkistä!

 

RTS-ympäristöluokitus seminaari 28.10.2021

RTS-ympäristöluokitus suomalaisten kotien ympäristömerkiksi

Tule kuulemaan, miksi on tärkeää, että kotimme ovat kestäviä ja miten RTS-ympäristöluokitus auttaa ohjaamaan asuinrakennushanketta kestävästi ja ympäristöä vähemmän kuormittavasti. Seminaarissa käsitellään myös asuinrakentamisen ympäristövaikutuksia Suomessa sekä ympäristönäkökulmien painottumista kuluttajien ostopäätöksissä.

RTS-ympäristöluokitus Online-seminaari torstaina 28.10.2021 klo 8.45–12.00. Seminaari on maksuton. Viimeinen ilmoittautumispäivä on tiistai 26.10.2021.

Lue lisää ja ilmoittaudu seminaariin tästä.

Usein kysyttyä

Mitä rakennushankkeiden osa-alueita RTS-luokituksessa huomioidaan?

RTS-ympäristöluokitus asettaa hankkeelle vaatimuksia viideltä eri osa-alueelta, joita ovat prosessi, talous, ympäristö ja energia, sisäilma ja terveellisyys sekä innovaatiot. Näiden perusteella määritellään hankkeiden ympäristövastuullisuudesta pisteytys, joiden mukaan hankkeet jaetaan eri tasoille. Osa-alueiden maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja innovaatioista on lisäksi mahdollista saavuttaa 10 lisäpistettä. Saavuttaakseen luokituksen ensimmäisen tason hankkeen tulee ansaita vähintään 25 pistettä.

Mitä RTS-ympäristöluokitus kertoo asunnonostajalle?

Luokitus kertoo asunnonostajalle, että talo on rakennettu ympäristö huomioiden ja tulevaisuutta ajatellen. Ostaja voi olla varma, että rakennuksessa on rakentamisvaiheessa käytetty parhaita menetelmiä sisäilman varmistamiseksi. Energiatehokkuus taas takaa asukkaalle matalammat käyttökustannukset. Suunnittelun lähtökohtana on huomioitu rakennuksen koko elinkaaren aikaiset kustannukset. RTS-ympäristöluokituksen saaneissa hankkeissa on suoritettu viranomaistasoa parempi valvonta ja seuranta. Puolueeton kolmannen osapuolen toteuttama auditointi varmistaa, että työkalua ei ole pelkästään käytetty tavoitteiden asettamiseen, vaan sen mukaan on myös toimittu.

Miten RTS-ympäristöluokitus eroaa Joutsenmerkistä?

Joutsenmerkki pohjautuu pohjoismaisiin kriteereihin ja painottuu ennen kaikkea rakentamisessa käytettyihin kemikaaleihin. RTS-ympäristöluokitus on suomalaisten rakennuttajien aloitteesta tehty luokitus, joka huomioi suomalaisen lainsäädännön ja vaatimukset. Luokitus huomioi ympäristövastuulliseen rakentamiseen liittyviä asioita Joutsenmerkkiä kokonaisvaltaisemmin. Sen tarkoitus on todentaa koko rakennusprosessin aikaiset menetelmät ja materiaalivalinnat niin, että vaaditut kriteerit ympäristöystävällisyydelle, energiatehokkuudelle, kosteuden hallinnalle ja sisäilmalle toteutuvat.

Onko RTS-ympäristöluokitus käytössä muilla toimijoilla Suomessa?

Kyllä, sekä uudisrakentamisessa että korjaushankkeissa. RTS-ympäristöluokitus on valittu mm. useaan julkiseen projektiin ja Senaatti-kiinteistöihin työkaluksi. Yhdellekään asuinkerrostalolle ympäristöluokitusta ei ole toistaiseksi myönnetty.

Katso tästä kaikki kohteemme, joissa tavoitellaan RTS-ympäristöluokitusta:

Esimerkki RTS-ympäristöluokitusta tavoittelevasta kohteesta

Tampereen Ranta-Tampellan Kaplanin vesikattotyöt tehdään huputettuna ja sateelta suojassa. Työmaan aikaisella kosteusteknisten riskien hallinnalla ja laadukkaalla rakentamisella voidaan ehkäistä käytön aikaisia kosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia. Kaplanin materiaalit on valittu kestävin ratkaisuin, esimerkiksi pihan pintamateriaalina on maatiili, julkisivumateriaalina on tiili ja pihan terassirakenteet ovat puukomposiittia. Kohteen katolle asennettavien aurinkopaneelien tuottamaa energiaa hyödynnetään talon yleisissä tiloissa ja järjestelmissä, kuten hisseissä, talotekniikassa ja valaistuksessa. Reaaliaikainen oman kulutustason seuranta Smart-paneelista tai etänä netin kautta. Kesä- ja talvikauden lämpöolosuhteet säädettävissä huonetiloittain. Jokaisessa makuuhuoneessa ja oleskelutilassa on lämmönsäädin. Merkittävästi energiaa käyttävät järjestelmät toteutettu energiatehokkaasti ja järjestelmien ympäristövaikutukset huomioitu esimerkiksi LED-valaisimien avulla. Varmistetaan pyöräilijöiden ja kävelijöiden turvallisuus tontilla. Ympäristöluokitus ottaa myös ympäristöystävälliset liikkujat huomioon: Edistetään pyöräilyä ja kävelyä toteuttamalla laadukkaat pyöräsäilytystilat. Pyörähuoltopiste, tilavat säilytystilat, pyöränpesupiste, helpot ja esteettömät kulkureitit pyörävarastosta ulos. Tutustu kohteeseen ja sen koteihin tästä!

Haluatko lisätietoja?

RTS eli Rakennustietosäätiö on suomalaisen rakennusalan puolueeton vaikuttaja, joka vastaa koko yhteisön tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä huolehtii yhteiskuntasuhteista. Yleishyödyllisen säätiön tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Säätiötä ja sen toimintaa ohjaavat hallitus ja edustajisto, jossa koko rakennus- ja kiinteistöala on edustettuna 54 järjestön ja yhteisön kautta.

Lue lisää Rakennustietosäätiöstä ja ympäristöluokituksesta sekä sen kriteeristöstä tästä!