Tehty kestävään elämään

Rakentamisessa korostamme ympäristöasioista kuten energiatehokkuutta, materiaalihukan minimointia, jätehuollon tehostamista, kemikaaliturvallisuuden kehitystä ja henkilökunnan koulutusta.

Ekompi kotiympäristö ja koti

Tavoitteemme on rakentaa parempaa yhteiskuntaa: toimivia, viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita, jotka tarjoavat tekemistä, palveluja ja työpaikkoja.Ekologisuus on tärkeä osa alueen imagoa vaikuttaen asuntojen arvoon. Uusi asunto on ominaisuuksiltaan eritason tuote kuin vanha. Nykyaikaiset ja energiatehokkaat rakenteet ja modernit talotekniset ratkaisut näkyvät myös asumisen kustannuksissa. 

Alitamme odotukset – Kuivaketju10 vähentää kosteusvaurioita

Laskemme kaikkien rakentamiemme asuintalojen E-luvun (energiatehokkuuden vertailu). Pyrimme alittamaan viranomaisten vähimmäisvaatimukset huolellisella suunnittelulla talon sijoittelusta rakenneratkaisuihin ja materiaalivalintoihin. Työmaajätteistä yli 95 % hyödynnetään materiaalina tai energiana. Kuivaketju10 on kosteudenhallinnan toimintamalli, jonka avulla tunnistetaan tärkeimmät riskitekijät jo suunnitteluvaiheessa. Olemme osallistuneet mallin kehittämiseen ja se on käytössä Skanska Kotien hankkeissa.